Princezna zakletá

Princezna zakletá leží tam stále,

čeká, až někdo zaklepá, čeká to marně.

Za sedmero horami, stalo se neštěstí,

někdo tam princezně špatný osud vyvěštil.

Byla malá, nevnímala, co se kolem ní stalo.

A kdyby proti tomu bojovala, bylo by to málo.

Když potom dospěla a na lože se ubrala,

a potom najednou, stoletým spánkem zaspala.

Princezno zakletá, probuď se, vstávej,

nikdo nepřijde, ne, hned tak rázem.

Princezno zakletá, musíš najít cestu zpátky,

tohle je realita, Ty nejsi z pohádky.

Žádné činy, žádná naděje, tohle nikam nevede,

bezradnost a všude zoufalství, nikdo to nesvede.

Tolik mladých rytířů se s kletbou popralo,

jejich meče, zbrocených krví,

ne, nikam to nevedlo.

Kdo jí zachrání, kdo jí vysvobodí,

kdo jí porazí a od kletby odprostí.

Princezna zakletá, kdo jí vysvobodí,

princezna spanilá čeká tam stále.

Princezna zakletá nemá šanci na přežití,

princezna spanilá čeká tam marně.

Princezno zakletá, probuď se, vstávej,

nikdo nepřijde, ne, hned tak rázem.

Princezno zakletá, musíš najít cestu zpátky,

tohle je realita, Ty nejsi z pohádky.

 

Princezna zakletá, leží tam stále,

čeká, až někdo zaklepá, čeká to marně.